Frequently Asked Questions

Er det altid lange forløb I kører?

NEJ bestemt ikke. Vi coacher fra enkelte timer til et længere forløb. Vi ønsker ikke på forhånd at fastlægge antal seancer. Coaching er ikke et klippekort system. Alt vores arbejde er tilrettelagt i samarbejde med dig.

Er mine udfordringer noget, der overhovedet kan gøres noget ved?

Vi har nogle forudsætninger for at kunne coache. Vi beskæftiger os kun med situationen lige nu. Vi ser kun fremad. Det, som er sket indtil nu, kan vi ikke ændre.

Vores forudsætninger

Du skal være sund, du skal være kreativ, et helt menneske, og så skal du ønske forandring.

Coaching er ikke tearapi. Vi er ikke psykologer eller terapeuter. Vi vil kun se fremad sammen med dig..>>

Hvad antager vi?

Alle mennesker er forskellige. Forskellighed er i vores verden en styrke og ønsværdig. Vi tror på, at der er en postiv intention bag ethvert menneskes adfærd. Analogt med dette, mener vi, at mennesker træffer det bedste valg i situationen baseret på de ressourcer, de har til rådighed.

Yderligere tror vi på, at der altid er mindst én løsning på problemet. Hvis andre kan, så kan du også !