Hvad kan vi?

Vi kan sammen med dig hjælpe dig til at opstille dine nye mål, hjælpe dig på vej, holde fokus, give dig postiv mental indstilling og hjælpe dig til at opnå en højere livskvalitet. Nedenfor har jeg valgt at fremhæve nogle typiske emner, som vi har været heldige at være med til at komme i mål med

Team building for et salgsteam, der stod over for nye organisatoriske udfordringer.

Juni 2011 - september 2011

Et utroligt dygtigt team, som havde nogle udfordringer mht. hinandens kompetencer i afdelingen samt samspillet med andre afdelinger. Forventningsafstemning. Teamet blev efterfølgende kåret som de mest tilfredste i hele organisationen.

Coaching af unge med social angst

Marts 2014 - juli 2014

Mange unger mennesker er fantastisk dygtige, men qua vores leveform i dag med cypervenner, facebook, twitter osv. har mange problemer med at være tilstede og skabe realationer i det virkelige liv. Relationer som senere skal give dem succes.

Konfliktløsning i en spejderforening

Januar 2013 - january 2013

Misforstået hensyntagen og fastgroethed kan virke hæmmende for enhver udvikling. I alt frivilligt arbejde yder folk en indsats som giver mening. Dette er drivkraften. Hvis denne mening forsvinder, stopper alt.

Dette er kun nogle få eksempler på hvad vi kan hjælpe med. Vi er en hobby virksomhed, som gerne vil hjælpe. Vi tager bestemt dig seriøs og kan med vores baggrund tilbyde dig noget, som andre ikke kan. Et er sikkert, du vil ikke fortryde det.

Vi bryder gamle antagelser ned. Vi tør godt udfordre dig

Fordi tingene er, som de er, betyder det ikke, at de ikke kan ændres. Det er et spørgsmål om, vi tør tro på forandring. Tør vi åbne op, se på tingene på en ny måde, vil vi slippe og tage imod det nye. Gør vi det, får vi nye spændende resultater.

Vi har alle en masse filtre, som begrænser os i at tænke nyt. Antagelser og fordomme er tit synderen

Vi kan skabe glæde og forståelse, så tingene giver mening

Hvorfor er nye medarbejdere mest aktive, lige når de bliver ansat? Hvorfor adopterer de dårligdomme, som er i den organisation, de trænder ind i? Hvorfor mister folk motivationen?

Du kender sikker lignende eksempler. Fælles for alle disse er, at tingene skal give mening.