Team building

Vi tror på at hvis den enkelte person i et team er bevist om sine egne og sine teamkollagers styrker og forbedringsmuligheder, vi dette være katalysator for en progressiv udviklingsproces. Hvis hvert enkelt deltager i et team vokser, vil teamet vokse. Herved vil resultaterne kommer hurtigere og det giver overskud samt lyst til nye spændende udfordringer.

Et optimalt fungerede team har nogle grundlæggende styrker:

1. Tager hensyn til den enkeltes kompetencer og færdigheder

2. Acceptere forskellighed og ser fordelen ved disse

3. Det er et trygt sted at være.

4. Man kan og vil være sig selv.

I vores teambuilding tager vi udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og dennes funktion i gruppen.

Styrken af den enkelte

Ved at tage udgangpunkt i dine kompentecer og dig som menneske vil vi klarlægge på hvilke områder du "rykker" mest. Med andre ord, de styrke du besidder, og måske slet ikke kender til, vil vi finde frem og du vil "nemmere" kunne udvikle dig..

Vi tager altid udgangpunkt i den enkelte. Personlige samtaler kan understøttes af personligheds test. Disse vil kunne indgå i teamprofilere på et senerer tidspunkt>>

Team building

Vi vil på en ikke kompliceret måde lave små øvelser hvor den enkelte bliver udfordret på en ny måde. Med udgangspunkt i vores personlige samtaler, sammensætter vi programmet. Ofte mødes vi om fredagen og har 1 overnatning i det fri. Vi aflutter lørdag til middag.

Vi har det sjovt og vi oplever hinanden på en helt ny måde. Efterfølgende samler vi op på turne og holder fast i det som vi har lært. >> R